Biên bản huỷ hoá đơn mới nhất-Biên bản điều chỉnh, thu hồi hoá đơn

Print Friendly, PDF & Email

Đối với những người chuyên xử lý giấy tờ, kế toán lập hóa đơn hồ sơ hủy hóa đơn không phải là một khái niệm xa lạ. Loại bản ghi này được sử dụng như thế nào? Trong những trường hợp nào? Biên bản hủy hóa đơn khác với biên bản thu hồi và sửa đổi hóa đơn. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ điều đó.

I. Để phân biệt biên bản hủy hóa đơn với các loại biên bản khác

Nhiều người không thể phân biệt được biên bản hủy hóa đơn với một số loại biên bản liên quan đến hóa đơn khác. Dù biết chênh lệch nhưng không biết khi nào dùng hóa đơn nào.

1. Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Thông tư 39/2014 / TT-BTC:

 • Trường hợp đã lập hóa đơn thì giao hóa đơn cho người mua; đã giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, khi phát hiện có sai sót phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản. Trong văn bản, biên bản ghi rõ lỗi. Đồng thời, người lập hóa đơn phải có trách nhiệm sửa chữa sai sót đó.
 • Trong hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ nội dung điều chỉnh. Tăng giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất … và các vấn đề liên quan. Trên cơ sở hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Như vậy, nếu hóa đơn viết sai nhưng đã kê khai thì bạn sẽ không bị thu hồi mà phải lập biên bản điều chỉnh.

1.1. Nội dung khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

 • Ngày trên hóa đơn điều chỉnh và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải trùng ngày
 • Đại diện hai bên (thường là người đại diện theo pháp luật) ký, ghi rõ họ tên + Đóng dấu
 • Nội dung trên biên bản điều chỉnh phải thể hiện rõ: Hóa đơn điều chỉnh số… ngày, tháng, năm ký hiệu… lập hóa đơn điều chỉnh số…. Ngày… ký hiệu… Điều chỉnh nội dung gì….

1.2 Chú ý

 • Khi phát hiện hoá đơn viết sai thì kê khai thuế: Ngoài việc lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai chữ. Bạn cũng phải lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Cụ thể từng mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn cho từng trường hợp sai sót sẽ được chúng tôi hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau.
 • Trường hợp hóa đơn có sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã sử dụng có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 39/2014 / TT-BTC.
 • Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai chỉ được sử dụng đối với những hóa đơn đã lập sai nhưng chưa kê khai thuế. Nếu kế toán đã kê khai thuế thì phải viết hóa đơn điều chỉnh, không được phép hủy hóa đơn, đồng thời lập biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho biên bản hủy hóa đơn.

2. Biên bản hủy hóa đơn là gì?

Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi lại những sai sót của hóa đơn dẫn đến việc hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế đối với những hóa đơn viết sai để hủy. Theo Thông tư 39/2014 / TT-BTC, khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ có hóa đơn viết sai sẽ làm thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn, biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn. cũ.

hồ sơ hủy hóa đơn
hồ sơ hủy hóa đơn

Tải xuống hồ sơ hủy hóa đơn

3. Biên bản rút hóa đơn

Trường hợp đã lập hóa đơn và giao cho người mua nhưng hàng hóa, dịch vụ chưa giao hoặc đã lập hóa đơn và giao cho người mua mà người bán và người mua chưa kê khai thuế. Nếu phát hiện sai, người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch bỏ các liên giữ lại số hóa đơn đã lập sai và lập hóa đơn mới theo quy định.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

II. Biên bản hủy hóa đơn và những điều cần biết

1. Hóa đơn được xác định là đã bị hủy

 • Hóa đơn in sai, in sai, trùng, thừa, hỏng.
 • Màng, đĩa và các công cụ tương tự để tạo hóa đơn in sẵn được xác định là đã bị tiêu hủy khi không còn hình thức nguyên vẹn của bất kỳ hóa đơn nào hoặc không có văn bản nào trên hóa đơn để có thể lắp ráp, sao chép hoặc khôi phục lại bản gốc.
 • Hóa đơn tự in được xác định là hủy nếu phần mềm tạo hóa đơn bị can thiệp để không thể tiếp tục tạo hóa đơn.

2. Các trường hợp hủy hóa đơn

Hóa đơn đặt in sai, in trùng, in thừa phải được tiêu hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

Tổ chức, hộ, cá nhân không còn giá trị sử dụng phải tiêu hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do bị cưỡng chế nợ thuế) thì tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn thì thời hạn hủy hóa đơn bị chậm lại. trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc kể từ ngày thu hồi hóa đơn đã hết giá trị sử dụng.

Hóa đơn do đơn vị kế toán lập được tiêu hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Hóa đơn chưa sử dụng nhưng là tang vật của vụ án thì không thể tiêu hủy mà sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Huỷ hoá đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

 • Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
 • Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng tiêu hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo và bộ phận kế toán của tổ chức.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.
 • Thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai sót.

4. Hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm

Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

Bảng kê hóa đơn cần hủy chi tiết: tên hóa đơn, số mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn đã hủy (từ số … đến số … hoặc chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy liên tục) ;

Hồ sơ hủy hóa đơn

Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn đã hủy, từ … đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương thức hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) .

Thực hiện cắt góc hóa đơn.

Cần lập và thực hiện biên bản hủy hóa đơn theo quy định. Hi vọng với những chia sẻ của chúng tôi bạn đọc đã hiểu rõ hơn. Từ đó có thể phân biệt loại bản ghi này với các loại bản ghi khác.